Kontakt     +48 502 979 243 jacekpretki@wp.pl
 

Cennik - Myślibórz


DZIEŃ


RAZ W TYGODNIU
( ZŁ )


2 RAZY W TYGODNIU
( ZŁ)


INDYWIDUALNE
( ZŁ )


RABATY
( ZŁ )


ŚRODA
( 12 GODZIN )   

370 690 70  * 25 DLA KAŻDEGO Z RODZEŃSTWA

SOBOTA
( 12 GODZIN )

370 690 70  * 25 DLA KAŻDEGO Z RODZEŃSTWA

                                                                    *Cena nie uwzględnia biletu wstępuTerminy Akademia Zdrowia – jesień 2020 w Myśliborzu

 

 

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Środa

 16,23,30

07, 21, 28

04, 18, 25, 

02,09,16

Sobota

 26

03,10,17,24,

07,14,21,28

05,12,19

 Regulamin zajęć grupowych w Myśliborzu.

 1. Warunkiem zapisu i uczestniczenia w zajęciach jest dokonanie wpłaty za kurs.
 2. Płatności dokonujemy  w ratach. Za zajęcia we wrześniu i październiku, listopadzie i grudniu.
 3. Cena za kurs obejmuje: realizację programu nauczania pływania, opiekę instruktorską , wynajęcie toru - wstęp, dyplomy.
 4. Akademia zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania i doskonalenia pływania.
 5. 10 min przed rozpoczęciem zajęć w holu basenu podopiecznym wydawane są klucze do przebieralni. Po zakończeniu zajęć , podopieczni zobowiązani są do opuszczenia szatni w ciągu 15 min – chłopcy i 20 min –dziewczęta. Przekroczenie wyznaczonego czasu skutkuje dodatkowa opłata wg cennika pływalni uiszczaną w kasie.
 6. Jednostka lekcyjna trwa 45 min. W przypadku kiedy uczestnikami zajęć grupowej nauki pływania jest rodzeństwo, przysługuje rabat w wysokości 25 zł dla każdego z rodzeństwa
 7. Cena nie obejmuje ubezpieczenia NNW i KL
 8. Osoby biorące udział w kursie nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach prowadzonych w wodzie. Rodzice/ opiekunowie potwierdzają ten fakt oświadczeniem zawartym w umowie.
 9. Akademia  nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo odrobienia zajęć w terminie ustalonym z właścicielem. Fakt odrabiania zajęć należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed dniem odrabiania.
 11. Osobom rezygnującym z uczestniczenia w kursie w trakcie jego trwania, Akademia zwraca 20 % pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego.
 12. Uczestnika zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu pływalni i obowiązujących zasad związanych z epidemią SARS-CoV2
 13. Akademia Zdrowia, zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć w sytuacjach gdy liczba uczestników  zmniejszy się w grupie o 40%.
 14. Wpłaty dokonuje się osobiście u p. Jacka Prętkiego  lub na konto BS w  Chojnie
  nr 21937000070000250920000001. W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz dzień i godzinę zajęć.

                                            ZASADY ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ SARS-COV2   1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu,
   2. Obowiązuje dystans społeczny dla osób korzystających z pływalni (1,5 m) według oznaczeń  na podłodze, przed kasą, szatnią ,
   3. Przed kasą i szatnią może znajdować się tylko 1 osoba,
   4. Prowadzona jest dezynfekcja kluczy do szafek po każdym użytkowniku,
   5. Bezwzględny zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji przede wszystkim dróg oddechowych

   6. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja stóp przed wejściem na nieckę basenową,  
   7. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pływania w  basenie,
   8. W przebieralni należy zachować dystans społeczny (1,5 m),
   9. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, ubierając się po każdej kąpieli należy ponownie ubrać osłonę ust i nosa,
  10. Z suszarek do włosów może korzystać jednocześnie 6 osób, 
  11. Z wyznaczonych pryszniców może korzystać jednocześnie 5 osób, 
  12. Obowiązuje staranna kąpiel z myciem całego ciała pod natryskiem .