Kontakt     +48 502 979 243 jacekpretki@wp.pl

Cennik - Schwedt


DZIEŃ


RAZ W TYGODNIU
( ZŁ )


INDYWIDUALNE
( ZŁ )


RABATY
( ZŁ )


Poniedziałek
( 12 godzin)

410 65  * 25 DLA KAŻDEGO Z RODZEŃSTWA

Sobota
( 11godzin )

380 65  * 25 DLA KAŻDEGO Z RODZEŃSTWA

Piątek
( 12 godzin )

410 65  * 25 DLA KAŻDEGO Z RODZEŃSTWA

                                                                    *Cena nie uwzględnia biletu wstępuTerminy Akademia Zdrowia – jesień 2020 w Schwedt

 

 

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Poniedziałek

 21,28

 05,12,19,26

09,16,23,30

07,14

Piątek

 25

 02,09,16,23,30

06, 20, 27

01, 11, 18,

Sobota

 

03, 10,17,24

07,14,21,28

05*,12,19

                                                                                      *zajęcia odbędą sie w godzinach popołudniowychRegulamin zajęć grupowych w Schwedt.

 1. Warunkiem zapisu i uczestniczenia w zajęciach jest dokonanie wpłaty za kurs.
 2. Płatności dokonujemy w ratach: za zajęcia we wrześniu i październiku, listopadzie i grudniu,
 3. Cena za kurs obejmuje: realizację programu nauczania pływania, opiekę instruktorską , wynajęcie toru – wstęp, dyplomy.
 4. Cena nie obejmuje transportu.
 5. Akademia zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie nauczaniai doskonalenia pływania.
 6. 15 min przed rozpoczęciem zajęć w holu basenu wydawane są klucze do przebieralni. Opiekunowie mogą pomóc w przebraniu się podopiecznych i są zobowiązani odebrać ich w godzinie zakończenia zajęć.
 7. Jednostka lekcyjna trwa 45 min. W przypadku kiedy uczestnikami zajęć grupowej nauki pływania jest rodzeństwo, przysługuje rabat w wysokości 25 zł dla każdego z rodzeństwa
 8. Osoby korzystające z transportu zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu osobistego. Jego brak uniemożliwia skorzystania z transportu.
 9. Opiekun sprawuje opiekę nad uczestnikami kursu w autokarze i w drodze z autokaru na basen i z powrotem.
 10. Cena nie obejmuje ubezpieczenia NW i KL
 11. Osoby biorące udział w kursie nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach prowadzonych w wodzie. Rodzice/ opiekunowie potwierdzają ten fakt oświadczeniem zawartym w umowie.
 12. Akademia  nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia,
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo odrobienia zajęć w terminie ustalonym z właścicielem. Fakt odrabiania zajęć należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed dniem odrabiania.
 14. Osobom rezygnującym z uczestniczenia w kursie w trakcie jego trwania, Akademia zwraca 20 % pozostałej należności za nie wykorzystane zajęcia. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Zwrot nie obejmuje transportu. 
 15. Uczestnika zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu pływalni i zasad obowiązujacych w związku z epidemią SARS-CoV2
 16. Akademia Zdrowia, zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć w sytuacjach gdy liczba uczestników  zmniejszy się w grupie o 30%.
 17. Wpłaty dokonuje się osobiście u p. Jacka Prętkiego  lub na konto BS w  Chojnie
  nr 21937000070000250920000001. W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz dzień i godzinę zajęć.

                                   Zasady związane z epidemią SARS CoV2

 
1. Przy wejściu wypełniamy formularz z własnymi danymi teleadresowymi, który zostawiamy w kasie,
  2. Na basenie obowiązuje dystans 1,5 m,
  3. Suszarki są nieczynne. Można korzystać z własnych,
  4. Rodziców, którzy pomagają w przebieraniu dzieci obowiązują  maseczki,
  5. Osoby korzystające z transportu zorganizowanego obowiązują maseczki,
  6. Bezwzględnie przestrzegamy zakazu korzystania z basenu, osobom, które maja objawy przeziębienia.